Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

 

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dit dient te gebeuren door een intermediair (leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener). 

 

Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.