Geschiedenis

Thans besteeg den heer Willeboer in zijn waardigheid als voorzitter den katheder, en stelde voor de vereeniging in den een of anderen naam te doopen.

Verschillende namen werden door onze leden opgegeven, doch die van den heer Poulusje scheen het beste in de smaak te vallen, althans die verkeeg de meeste stemmen. De naam was Olympia. Dus zal de vereeniging den naam dragen van Olympia. 

Na nog het een en ander behandeld te hebben in belang der ver. werd het bestuur aandracht verleend voor de verdere regeling. De voorz. dankte dan heer Poulusje voor zijn openingswoord en sloot hierna de vergadering met nogmaals zijn hulde te brengen aan de heeren oprichters en met dankzegging voor de flinke opkomst. 

Ondertekend door: voorzitter H.K. Kramer, secretaris D. Ganseman.

Zo is het allemaal in 1910 begonnen.  

 

Oorspronkelijk is de vereniging gestart met atletiek en gymnastiek. De trainingen voor de gymnastiek werden gegeven in de Hervormde Kerk in Kapelle. Een ringenstel, rekstokinstallatie en kokosmatten waren toen een normaal beeld op de leienvloer rond de graftombe in de kerk. Terwijl in een afgeschermd hok, waar ook de plaatselijke muziekvereniging oefende, ons de vrije oefeningen werden aangeleerd. 

In 1956 kregen wij de beschikking over het huidige gymnastieklokaal “Molenvaete”, wat voor de vereniging een openbaring werd. Het ledenaantal liep vervolgens snel op, met name door de komst van de balletgroepen. 

Later werd er ook jazzballet gegeven binnen de vereniging door wel opgeleide dames. 

Jazzballet was een activiteit voor jongere en oudere gymnasten binnen Zeeland en West-Noord Brabant. 

Tijdens de laatste jazzhappening in sporthal “het Groene Woud” traden er ongeveer 1000 deelnemers op.

 

De organisatie van grote evenementen is Olympia nooit uit de weg gegaan: niet alleen de jeugddagen, maar ook grote jazzdemonstraties werden georganiseerd. Zelfs het organiseren van een turninterland (Nederland-België in 1960) en de laatste jaren zeker ook nog grote wedstrijden worden niet overgeslagen.

 

Gymnastiek Vereniging “Olympia” is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. In eerste instantie bij koninklijk besluit door Koningin Wilhelmina dd. 15 mei 1919 (bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant van maandag 14 juli 1919, nr. 154), in tweede instantie, welke momenteel nog steeds van kracht is, bij koninklijk besluit door Koningin Juliana dd. 21 september 1967 (bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 3 november 1967, nr. 215). 

De notariële akte is gedateerd van 14 mei 1981, terwijl de aansluiting bij de Kamer van Koophandel is gedateerd van 1982. 

Hiermee heeft onze vereniging een volledige rechtsbevoegdheid.

 

De toen gevormde doelstelling (recreatieve gymnastiek) binnen Olympia wordt nog steeds gehandhaafd. Anno 2018 heeft onze vereniging vele recreatieve groepen voor jongens en meisjes die een uurtje per week trainen. 

In de loop der jaren is er ook een selectiegroep voor meisjes/dames ontstaan. Zij trainen naast het uurtje recreatieve gymnastiek nog enkele uren extra in de week. De selectie neemt ook deel aan wedstrijden welk niveau door de jaren heen steeds hoger wordt.

 

Ook een springgroep ontbreekt niet bij Olympia. Deze groep specialiseert zich op de springtoestellen: airtumbling en airtrack, minitrampoline, kast en pegases zowel met minitrampoline als plankoline. De wedstrijdspringgroepen nemen deel aan regionale en landelijke wedstrijden.

De vereniging heeft een eigen airtrack en airtumbling aangeschaft: een langwerpig springkussen waarop de meest fraaie oefeningen tot stand komen! Voor alle groepen zijn deze banen te gebruiken: kleuters kunnen hier naar hartenlust op springen en ouderen kunnen hier bijvoorbeeld hun grondoefeningen op doen. 

 

Kortom, Gymnastiek Vereniging Olympia is een bloeiende vereniging (± 280 leden) met gediplomeerd kader en voor ieder wat wils!

 

Heeft u / Heb je meer interesse? Aarzel niet om vrijblijvend eens bij de lessen een kijkje te nemen of zelfs mee te doen.