Maandelijkse contributie (dit wordt uitsluitend van uw bank- of girorekening geïncasseerd): 

Inschrijfgeld € 10,00
Recreanten t/m 15 jaar (1 uur) €   9,75 
Recreanten vanaf 16 jaar (1 uur) € 11,00
Wedstrijdspringgroep (1,5 uur) € 13,75
Wedstrijdspringgroep (2 uur) € 16,75
Selectiegroep (2 uur) € 18,75

 

Indien een incasso niet kan plaatsvinden en er een nieuwe incasso uitgevoerd moet worden, wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Wanneer uw dochter en/of zoon interesse heeft om lid te worden van onze vereniging mag hij/zij twee keer gratis meedoen. Uiteraard mag u als ouder de eerste les(sen) even blijven kijken. Als de lessen zijn bevallen en u besluit dat uw zoon en/of dochter lid van onze vereniging mag worden krijgt hij of zij van de leiding een inschrijfformulier mee.

 

Bondscontributie:

Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke bond, de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Al onze leden worden bij inschrijving automatisch lid van deze bond. Hiervoor moet de vereniging periodiek per lid contributie afdragen. Dit wordt o.a. besteed aan verzekering en opleidingen, maar ook de top turnsport.

Leden t/m 15 jaar: € 1,78 per maand

Leden vanaf 16 jaar: € 2,18 per maand

Deze bedragen komen bovenop de verenigingscontributie.

 

Wedstrijden:

Wanneer uw zoon en/of dochter deel zal nemen aan wedstrijden betaalt u hiervoor per wedstrijd. Deze kosten zijn inbegrepen in de contributie van de selectiegroep en wedstrijdspringgroep. Indien er aan landelijke wedstrijden wordt deelgenomen zullen de kosten voor het benodigde wedstrijdpaspoort voor rekening van het lid zijn. Deze kosten (€ 14,85) worden door de penningmeester geïncasseerd (prijswijzigingen voorbehouden). De wedstrijdpaspoorten zijn drie jaar geldig.

 

Beëindigen lidmaatschap:

Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt 1 maand opzegtermijn.

Stuur hiervoor een mail naar olympialeden@zeelandnet.nl